20th Annual Scientific Meeting of the Asian Musculoskeletal Society ( AMS )

6th Annual Conference of Musculoskeletal Society ( MSS ) of India

2nd Joint Meeting of AMS & MSS

 • 912 August
 • Hotel Taj Coromandel, Chennai, India

ADVISORY COMMITTEE

 • Dr. Aditya Daftary
 • Dr Amit Kharat
 • Dr Anil Kumar
 • Dr Ashwin Lawande
 • Dr Ashutosh Dave
 • Dr Bhavin Jankharia
 • Dr Bijon Kundu
 • Dr Bipin Shah
 • Prof Buxi Tbs
 • Dr Deep Narayan Srivastava 
 • Dr Dipayan Saha
 • Dr Dipu Bhuyan
 • Dr Emmanuel Tbs
 • Dr Gautam Niyogi
 • Prof Harshad Shah
 • Dr Hemant Patel
 • Dr Hirak Ray Choudhury
 • Dr Joshita Singh
 • Prof Kailasanathan N
 • Prof Kalpana S
 • Dr Kavitha Reddy N
 • Dr Kunwarpal Singh
 • Dr Kulvinder Singh
 • Prof Malathi K
 • Dr Malini Lawande
 • Dr Mathewcherian
 • Dr Murali K
 • Dr Murugan G
 • Prof Prabhakaran M
 • Dr Pranabananda Goswami
 • Prof Ravi R
 • Dr Raj Negi
 • Dr Rajendra Solanki
 • Dr Rajesh Kapur
 • Dr Rammohan Vadapalli
 • Prof Rajaram P C
 • Prof Roy Santosham
 • DrRamesh D
 • Dr Sanjay Desai
 • Dr Sekhar K S
 • Dr Senthilvelmurugan V
 • Dr Shalini Agarwal
 • Dr Shanmugam S
 • Dr Sandeep Velcheti
 • Prof Sridhargibikote
 • Dr Srivastava Pk
 • Dr Srinadh Bopanna
 • Dr Srikanth Narayanaswamy
 • Prof Sundari N
 • Dr Srinivasan A
 • Dr Suman Hazarika 
 • Dr Sanjeev Handique 
 • Dr Tarun Roy
 • Prof Utpalendu Das
 • Prof Vinayagam S
 • Dr Viral Parekh
 • Dr Deepak Patkar
 • Dr Madhusudan Rao Tummala
 • Dr Suresh Babu
Copyright © Ams2018chennai
Design by KRITHI